Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до10ч.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Цинк (Zn)

В състава на човешкия организъм участват над 60 олигоелемента (концентрация между 10-4 и 10-12g на грам телесна тъкан). Те са неорганични вещества, чието количество в организма е под 5 g. Независимо от много ниските концентрации, болшинството от тях са жизнено важни и абсолютно необходими за организма – есенциални олигоелементи: желязо, цинк, мед, манган, йод, молбден, селен, никел, хром, кобалт, ванадий, флуор. Те участват в обмяната на веществата, имат решаваща роля за поддържане активността на редица ензими, за синтеза на някои големи молекули (ДНК, белтъци), за функциите на някои клетъчни органели и са необходима съставка на някои хормони. Недоимъкът на определени микроелементи е причина за развитието на някои заболявания у човека, а по-високите концентрации на повечето от тях имат токсично действие.

Общото количество на цинка в организма е 2-3g . Той се съдържа във всички органи на човешкия организъм, като особено богати са черния дроб, бъбреците, B-клетките на панкреаса, простатата, косата, еритроцитите. Биологичната роля на цинка е многостранна: той е неотменна съствка на над 70 металоензима, включени в основни метаболитни реакции; образува комплекс с някои хормони, напр. инсулина; участва във формирането на колагена и има отношение към зарастването на рани. Важен е за възприятията (вкус и мирис), от значение е за растежа и половото съзряване, за имунната защита.

Ниските нива на цинк в организма могат да са причина за различни страдания. Главния сигнал за недоимък на цинк са прояви като косопад и кожни лезии, трудно зарастващи рани, намалено обоняние и вкус. Изследването на серумното ниво на цинка в тези случаи е много важно, тъй като при установяване на ниски стойности дефицита лесно може да се коригира със съответни медикаменти.

Високи стойности на цинк в серума могат да се установят при предозиране на заместително лечение с цинкови соли, при инхалация на пари от цинкови соли – напр. ZnO2 и др.