Начин на вземане: Урина. Стерилен контейнер

Условия за вземане: Първа струя на първа сутрешна урина без тоалет.

Кога ще бъде готов: Резултат на третия работен ден след 18 ч. (без Събота и Неделя)

  • Chlamidia ДНК-PCR тест Урина
  • ДНК пр. Trichomonas vag. Урина
  • Mycoplasma hominis
  • Mycoplasma genitalium
  • Ureaplasma urealiticum
  • Ureaplasma parvum
  • ДНК пр. Гонорея Урина