Начин на вземане: Урина. Стерилен контейнер или вакутейнер за стерилна урина.

Условия за вземане: Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет отделена в стерилен съд.

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.