Начин на вземане: Еякулат. Стерилен контейнер.

Условия за вземане: звършва се предварителна хигиена на члена и ръцете. Еякулата се отделя в стерилен контейнер. Материала да бъде донесен до 2 часа след отделянето.

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.

  • Изследване за Mycoplasma hominis
  • Изследване за Ureaplasma urealiticum