Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин до 11ч.

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.