Начин на вземане: Венознa кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA. Отделна епруветка, която не се отваря и не се ползва за други цели.

Условия за вземане: През целия ден

Кога ще бъде готов: Резултат до 5-ия работен ден след 17ч.

  • мутация в ген за Prothrombin G20210A
  • мутация в ген за Фактор V Leiden
  • алелна специфичност на PAI – 1 4G/5G
  • мутация MTHFR A1298C
  • мутация-MTHFR C677T