Начин на вземане: Уретрален секрет. Сух уретрален тампон

Условия за вземане: Материала се взема от лекар специалист.

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.