Начин на вземане: Влагалищен секрет. Стерилен тампон в транспортна среда

Условия за вземане: Няма

Кога ще бъде готов: Резултат на следващ работен ден след 17ч.