Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор

Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF
sFlt-1/PIGF
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)
PIGF (Плацентарен растежен фактор)