Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Задължително ЕГН и три имена. Eпруветка с антикоагулант K2EDTA или LH (Li-хепарин).

Условия за вземане: през целия ден

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.

„Кръвна група и Rh ( Резус фактор)“ – тестове:

  • Кръвна група с-ма АВО
  • Rh (Резус фактор)