Начин на вземане: Венозна кръв. Пълна кръв – Li-HEP (LH). Епруветката се изпълва в пълният си обем – 4 ml и не се отваря

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

  • TB antigen – NIL
  • Mitogen-NIL
  • Резултат