Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Извършва се в лаборатория партньор