Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Пълна кръв – EDTA и отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Пакета включва следните тестове:

 • ПКК (пълна кръвна картина)
 • СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите)
 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Билирубин общ и директен
 • Холестерол профил
 • Чернодробни ензими (ASAT, ALAT, Гама-GT)
 • Алкална фосфатаза
 • K (калий)
 • Na (натрий)
 • Ca (калций)
 • P (фосфор)