Начин на вземане: Простатен секрет. Стерилен контейнер.

Условия за вземане: Материала се взема от лекар специалист

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.