Начин на вземане: Фецес – 1 сух, стерилен контейнер и Скоч лента (1 Предметно стъкло, с предварително залепена скоч-лента)

Условия за вземане: Материал се взема от различни части на фецеса.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

  • Морфологични изследвания на фецес
  • Перианален отпечатък ( скочлента Острици )