Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: яма. Дава информация за всеки отделен алерген включен в състава на панела!

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Панел 8 (20 отделни алергена) – Педиатричен инхалаторен

Дава информация за всеки отделен алерген включен в състава на панела!

 • Ливадна тимотейка
 • Ръж
 • Елша
 • Бреза
 • Леска
 • Глухарче
 • Див пелин
 • Живовляк
 • Домашен прах (Dermatophagoides pteronyssinus)
 • Домашен прах (Dermatophagodies farinae)
 • Котка
 • Куче
 • Kон
 • Морско свинче
 • Заек
 • Хамстер
 • Плесен (Penicillium notatum)
 • Плесен (Cladosporium Herbarum)
 • Плесен (Aspergilus Funigatum)
 • Плесен (Alternaria alternata)

Плесените са примитивни растения, подразделение на фамилията гъби. При определени условия образуват мъхнат разноцветен мицел върху органични вещества – отпадъци, храна, дървесина, плодове – и в живи растения и животински тъкани. Плесените живеят без хлорофил, хранят се от други органични материи, като ги разлагат в присъствие на кислород. Има хиляди видове, сред които черната плесен, антибиотични и множество паразитиращи по растенията. Предпочитат влажни помещения (бани, мазета), разпространяват се по всяко време на годината.