Начин на вземане: Венознa кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA. Отделна епруветка, която не се отваря и не се ползва за други цели.

Условия за вземане: През целия ден

Кога ще бъде готов: Резултат до седмия работен ден след 17ч

  • мутация A 1298 C
  • мутация C 677 T