Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Пълна кръв – EDTA

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

„Фенотипизиране на NK/TNK клетки“ – тестове

  • Общи Т лимфоцити (CD3+)
  • Общи Т лимфоцити (CD3+) %
  • NK клетки (CD3-/CD16+/CD56+)
  • NK клетки (CD3-/CD16+/CD56+) %
  • T клетки с NK активност (CD3+/CD16+/CD56+)