Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma Pneumoniae – заразяването става по въздушно-капков път. Протича като пневмония, остър катар на горните дихателни пътища, фарингити и др.. Инкубационен период 1-2 седмици.

Изследват се:

  • Mycoplasma Pneumoniae IgM – остра инфекция
  • Mycoplasma Pneumoniae IgG – прекарана инфекция.
  • Задържат се с години в организма.