Начин на вземане: Фецес. Сух, стерилен контейнер.

Условия за вземане: Материал се взема от различни части на фецеса.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация