Начин на вземане: Периферна кръв. 4 предметни стъкла и шлифовано стъкло, ланцета

Условия за вземане: Кръв се взима в понеделник и четвъртък само в Централна приемна след 12ч.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация