Начин на вземане: гърлен секрет, носен секрет или храчка

Условия за вземане: Секрета се взима от лекар специалист.

Кога ще бъде готов: Резултат на четвъртия работен ден след 18 ч.