Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

  • тестове:
  • Морбили IgM ( Measles )
  • Морбили IgG ( Measles )