Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до10ч. Записва се точната възраст и телефон за връзка с пациента.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация