Начин на вземане: Еякулат. Стерилен контейнер, спринцовка

Условия за вземане: Извършва се предварителна хигиена на члена и ръцете. Еякулата се отделя в стерилен контейнер. Материала да бъде донесен до 2 часа след отделянето.

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.

  • Изследване за патогенни микроорганизми (аеробни)
  • Изследване за Candida
  • Микроскопски препарат