Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 10 ч

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.