Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8оС) до 24 часа.

Условия за вземане: Сутрин, до 9:00ч. Минимум 10 дни след последен прием на витамини и хранителни добавки.

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч. (без събота и неделя)