Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Вакутейнер с антикоагулант K2EDTA. Епруветката с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира при (2-8 оС) до 12 часа.

Условия за вземане: Сутрин, до 9:00ч. Минимум 10 дни след последен прием на витамини и хранителни добавки.

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч. (без събота и неделя)

***** ПКК – 22 показателя

 • WBC ( Левкоцити – бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC ( Еритроцити – бр.)
 • Hgb ( Хемоглобин )
 • Hct ( Хематокрит )
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt ( Трoмбоцити )
 • MPV (ср. обем на тромбоцита)
 • Pct (Тромбокрит)PDW (ширина на тр р-ие)
 • RBC folate