Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Венозна кръв – Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Периферна кръв – Микротейнер с антикоагулант K2EDTA

Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно, без кафе и кофеин съдържащи вещества и медикаменти

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 18ч.

Морфолофия на еритроцити

Морфология на еритроцитите (RBC – червените кръвни клетки)
На оцветена кръвна натривка, под микроскоп се оценява морфологията на RBC (размер, форма, оцветяване, включвания). Клинични индикации за изследване на показателя са различни анемични състояния. Нормалната находка при здрави се описва като:
Нормоцитоза – еритроцитите са с нормални размери и

Нормохромия – еритроцитите са нормално оцветени, т.е. съдържат достатъчно количество хемоглобин.Патологични промени се очакват при различни видове анемии.

анизоцитоза /различна големина на еритроцитите/-анемии
пойкилоцитоза -тежка анемия
анулоцитоза -тежка желязодефицитна анемия
таргетни еритроцити -таласемии ,хипохромна анемия
полихромазия -усилена еритропоеза