Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел. Съсирването на кръвта до ретрахирането на съсирека следва да стане на (2-8 градуса) или върху лед. Серумът се отделя до 1 час след вземането на кръвта и се замразява на (-15 градуса) – (

Условия за вземане: Кръв да се взема сутрин между 7.30 и 12.00 часа, само в Централна приемна. Да не се приемат никакви медикаменти най-малко 12 часа преди изследването.

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор

Еритропоетин (EPO)

Диагноза и диференциална диагноза на анемии и полицитемии;В помощ на предвиждане и мониторинг на отговора към терапия с рекомбинантен еритропоетинпри пациенти с анемии; Еритропоетинът представлява хормон, който е растежен фактор. Човешкият еритропоетин е полипептид състоящ се от 165 аминокиселини. Той може да стимулира самостоятелно или заедно с участието на други цитокини, растежа и развитието на предшествениците на еритроцитите в костния мозък, което води до увеличаване на броя на червените кръвни клетки (еритроцити). 90% от еритропоетина се синтезира и секретира от интерстициалните корови фибробласти в бъбреците. Останалите 10% се синтезират хепатоцитите и интерстициалните Ito-клетки на черния дроб.

Секрецията на еритропоетина се контролира от нивото на кислородна сатурация на кръвта. В условия на хипоксия (недостатъчно снабдяване с кислород на клетките и тъканите) еритропоетинът в плазмата се увеличава. Хипоксията може да се дължи на анемия, намален кислород-пренасящ капацитет, намалени кислородно насищане на хемоглобиновите молекули и други.