Начин на вземане: Фецес. Сух, стерилен контейнер.

Условия за вземане: Фецес за микробиологично изследване се взема след спонтанна или предизвикана дефекация в чист, необработван със сапуни и дезинфектанти съд, може от памперси. С помощта на лъжичката, която е прикрепена към капачката на стерилен контейнер се взема от 2 – 3

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.