Начин на вземане: Уретрален секрет. Сух уретрален тампон.

Условия за вземане: Материала се взема от лекар специалист

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.

  • Mycoplasma hominis
  • Mycoplasma genitalium
  • Ureaplasma urealiticum
  • Ureaplasma parvum