Начин на вземане: Урина. Стерилен контейнер.

Условия за вземане: Първа струя на първа сутрешна урина без тоалет

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.