Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Вакутейнер с Na цитрат 1:10 разреждане.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 10 ч.

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Образуваният в процеса на кръвосъсирване съсирек (фибрин) подлежи на разграждане, което се осъществява от фибринолитичната система на плазмата. Основен ензим в тази система е плазминът. Плазминът разгражда както неразтворим, така и разтворим фибрин и фибриноген. В резултат се образуват различни продукти, които се обозначават с общото понятие ФДП (FDP – fibrin/fibrinogen degradation products). D-димерът (DD – димери между 2 D-фрагмента) е един от крайните продукти на фибринолизата, получен от разграждането на фибрин, стабилизиран от фактор ХІІІа – фибрин i (i- insoluble -неразтворим). Той е най-малкия фибрин-деградационен продукт с кръстосани връзки.

Появата на D-димери в плазмата е показател за съществуване на фибрин в кръвта, разграден до фибринови фрагменти, вследствие на вторична фибринолиза. Повишените стойности не могат да послужат за изясняване причината за образуване на фибрин, както и за локализиране на процеса. Очакват се при:

ДИК синдром (дисеминирана интравазална коагулопатия) – D-димера е чуствителен маркер за диагнозата на ДИК. Мониторирането му може да се използва за:

 • потвърждение или отхвърляне на предварителна диагноза ДИК синдром;
 • определяне на потенциалния риск при пациенти с наличен ДИК синдром;
 • проследяване ефекта на започната терапия;
 • тромбоза, включително на дълбоките вени на крайниците;-белодробен тромбоемболизъм; -миокарден инфаркт;
 • чернодробни заболявания с намаляване на чернодробния клирънс;
 • бъбречни заболявания, включително бъбречна недостатъчност; 
 • при пациенти на хемодиализа; 
 • отхвърляне на трансплантиран орган;
 • след хирургични операции, масивни изгаряния; 
 • еклампсия, вътрематочна смърт на плода;
 • при пациенти със злокачествени тумори (туморната тъкан е покрита с фибринова мрежа); 
 • тежки инфекции;
 • левкемии;

Общите ФДП и D-димера се повишават леко при бременност.