Начин на вземане: Фецес. Сух, стерилен контейнер.

Условия за вземане: Проба с големината на лешник.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация