Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP.

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.