Начин на вземане: Фецес. Сух, стерилен контейнер.

Условия за вземане: Да бъде донесено до 2 часа след отделянето

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.

  • Изследване за патогенни микроорганизми (аеробни)
  • Изследване за EPEC