Начин на вземане: Венозна кръв и урина. Епруветка за серум с гел, Епруветка с NC 1:10 разреждане и чист, сух контейнер

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч. (без събота и неделя)

 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Билирубин – общ ( Total Bilirubin )
 • Билирубин – директен ( Direct Bilirubin )
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )
 • секунди
 • Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
 • ЛДХ ( LDH )
 • Фибриноген ( Fibrinogen )
 • Урина
 • Хепатит А ( anti-HAV IgM )
 • Хепатит В ( HBsAg )
 • Хепатит С ( anti-HCV antibodies