Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч

  • anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич.
  • anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен
  • anti-PR3 (Proteinase3) количествен