Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация