Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Вакутейнер с Na цитрат 1:10 разреждане.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Същност на изследването
APTT се отнася към групата на хемостазните клиничнолабораторни показатели. Известно е още като Кефалин-каолиново време. Представлява скринингов (пресяващ) тест за оценка на активността на факторите от т.нар. вътрешна система на кръвосъсирването (ф.XII, XI, IX, VIII, X, V, II и I).

Защо и кога се изследва
Определянето му има значение при пациенти с проблемно кръвосъсирване- кървене, тромбози, контрол на лечението с нефракционеран хепарин, перорални антикоагуланти и др. Изследва се при съмнение за хемофилия и болест на von Willebrand.

Условия за вземане на материал, подготовка и манипулация
За изследването е необходима венозна кръв, взета сутрин(до 10ч.), на гладно. Важно е пациентът да съобщи дали провежда антикоагулантно лечение в момента.

Отклонение от нормалните(референтни стойности)
Референтните граници за АРТТ са от 27,6 до 37,2sec.
Причина за удължаване на кефалин-каолиновото време могат да бъдат:

  • Тромбоемболични заболявания
  • Хеморагични диатези
  • Вроден или придобит дефицит на коагулационни фактори
  • Чернодробни заболявания
  • ДИК синдром
  • Присъствие на инхибитори на кръвосъсирването (напр. лупусни антикоагуланти, антитела срещу ф.VIII ) и др.
  • Хепарин, хирудин, аргатробан и др.

АРТТ може да бъде скъсено при увеличена активност на ф.VIII .

Информация за лекари
Аналитичен принцип: След прибавянето на кефалин (фосфолипиден екстракт), каолин (контактен активатор) и CaCl2 към бедна на тромбоцити цитратна плазма, съсирването зависи от факторите, участващи във вътрешната система. аРТТ е времето, измерено от момента на добавяне на CaCl2 до началото на формирането на фибриновия съсирек.