Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

Антитела срещу стомашни париетални клетки (anti-GPC)

Тези антитела се асоциират специфично с автоимунния гастрит тип А (хроничен атрофичен гастрит) и пернициозна анемия (90 %).Автоантигените са  и  субединици на стомашната протонна помпа, локализирани в мембраните на париеталните клетки и отговорна за киселиността на стомашния сок.Антитела срещу стомашни париетални клетки са главно от клас IgG и се изследват в серума при клинични подозрения за хроничен атрофичен гастрит и пернициозна анемия, заедно с антитела срещу Интринзик фактор.Могат да се срещнат и при: инсулин-зависим захарен диабет, хипотироидизъм, болест на Addison, както и при здрави лица в ниски титри ( 2 – 15 %).