Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

Хепатит А

Изследването за Хепатит А се извършва чрез измерване на антитела (имунния отговор) срещу Хепатит А – клас IgG и IgM.

Анти-хепатит А антитела-IgG са показателни за прекарана инфекция и се откриват до края на живота. Те имат протективен характер и е невъзможна повторна инфекция. Те също така се откриват и при имунизирани пациенти.Анти-хепатит А антитела-IgM са маркер за прясна инфекция. Правилно е да се изследват и чернодробните ензими (АсАТ, АлАТ и Гама ГТ), билирубин и урина-общо химично изследване.Скоро след имунизация е възможно да се открият ниско титърни IgM антитела които са бързопреходни.

При този тип анализи са възможни т. нар, кръстосани реакции, които дават фалшиво положителни резултати. Затова изследването и на чернодробните ензими , билирубина и урината помага за изясняване на диагнозата.