Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Отделена, замръзена плазма – EDTA. Епруветката се центрофугира и плазмата се отделя до 30 мин. след вземането на кръвта. Отделената плазма съхранява и транспортира при (-20 градуса).

Условия за вземане: Сутрин до 9ч. на гладно, след 15 мин. покой

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор