Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Няма. Панел 4 дава информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Кога ще бъде готов: Резултат всеки понеделник след 18ч.

Панел 4 (Rrx2) – Регионални причинители

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!
Този панел се състои от следните алергени:

  • Dermatophagoides farinae
  • Alternaria alternate
  • Кон
  • Куче
  • Котка