Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до10ч.

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор

Изследвания:

  • anti-AMA М2
  • anti-M2-3E (BRO)
  • anti-sp100
  • anti-PML
  • anti- gp210
  • anti-LKM-1
  • anti-LC-1
  • anti-SLA/LP
  • anti-Ro52