Диагнастоика на Коронавирус (КОВИД-19)

Хематология

Биохимия

Електролити

Кръвосъсирване

Урина

Хормони

ТУ – маркери

Алергология

Диагностика на инфекциозни болести

Имунология

Имунохематология

Диагностични пакети

Лекарствено мониториране

Други изследвания

Други услуги

  • Венозна манипулация = 2,00 лв
  • Административно обслужване = 1,00 лв
  • Такса за талон = 3,00 лв

Микробиология (две лаборатории партньори)

Специализирана патодиагностика, ICH, CISH и тум.мутации (лаборатория партньор Цибалаб)

Паразитология (лаборатория партньор Цибалаб)