25-ОН Витамин Д

Витамин Д3 или общият витамин Д в серума е най добрият индикатор за хранителния статус на витамин Д.Този витамин играе важна роля за контролиране нивото на калций ...

ТУ МАРКЕР

СА 19-9 може да се използва за определяне и наблюдение на холангиокарцином /50-70%/,рак на стомаха заедно с СА 72-4 и СЕА.Ту на дебелото черво, определяне и наблюдение на р...