1. NGAL/неутрофил желатиназа асоцииран липокаин/Уринарния NGAL е маркер за ранна диагностика на бъбречно увреждане.Метода на анализ е FIA/флуоресцентен имуноанализ/. Материал  за анализ-урина.Референтни стойности <137 ng/ml.Цена на теста 32 лв
  2. Cys C /цистатин С/ е биомаркер ,нискомолекулярен протеин който служи за оценка на гломерулната филтрация на бъбрека, подобно на креатининовия клирънс, но с по добра информативна стойност.Теста е FIA.Материала за анализ серум.Цена на теста 30 лв.