1. PSA, CEA,CA19-9
  2. AFP,CEA,CA19-9
  3. CEA,CA19-9,CA125
  4. CA15-3,CA19-9,CEA
  5. ЦЕНАТА НА ПАКЕТИТЕ Е 33ЛВ
  6. ВАЖАТ ОТ 01.04.21 ДО 01.06.21г.